Monday, April 1, 2013

1303.7281 (Taichi Terashima et al.)

First-order superconducting resistive transition in
Ba$_{0.07}$K$_{0.93}$Fe$_2$As$_2$
   [PDF]

Taichi Terashima, Kunihiro Kihou, Megumi Tomita, Satoshi Tsuchiya, Naoki Kikugawa, Shigeyuki Ishida, Chul-Ho Lee, Akira Iyo, Hiroshi Eisaki, Shinya Uji

1303.7302 (Yuehua Su et al.)

Seeing the orbital ordering in Iron-based superconductors with magnetic
anisotropy
   [PDF]

Yuehua Su, Tao Li

1303.7321 (P. Szabo et al.)

Point-contact spectroscopy of the phononic mechanism of
superconductivity in YB6
   [PDF]

P. Szabo, J. Girovsky, Z. Pribulova, J. Kacmarcik, T. Mori, P. Samuely

1303.7339 (Meng Wang et al.)

A magnetic origin for high temperature superconductivity in iron
pnictides
   [PDF]

Meng Wang, Chenglin Zhang, Xingye Lu, Guotai Tan, Huiqian Luo, Yu Song, Miaoyin Wang, Xiaotian Zhang, E. A. Goremychkin, T. G. Perring, T. A. Maier, Zhiping Yin, Kristjan Haule, Gabriel Kotliar, Pengcheng Dai

1303.7396 (Mintu Mondal)

Phase fluctuations in a conventional s-wave superconductor: Role of
dimensionality and disorder
   [PDF]

Mintu Mondal

1303.7420 (J. Lamsal et al.)

Persistence of local-moment antiferromagnetic order in Ba(1-x)KxMn2As2    [PDF]

J. Lamsal, G. S. Tucker, T. W. Heitmann, A. Kreyssig, A. Jesche, Abhishek Pandey, Wei Tian, R. J. McQueeney, D. C. Johnston, A. I. Goldman

1303.7468 (Wen-Min Huang et al.)

Unconventional superconducting phases on a two-dimensional extended
Hubbard model
   [PDF]

Wen-Min Huang, Chen-Yen Lai, Chuntai Shi, Shan-Wen Tsai